Practice Test Results


Variable Results
Average time
Total time
Anticipatory responses
Total correct
SD For time


asdasdgasdfg

Welcome to the ADHD test.

You are about to start the exam to test if you suffer from ADHD dissorder Press "1" or "2" on your keyboard if you are ready

  • Total Time
  • Average Time
  • Fast-Wrong Responses
  • Anticipatory Responses
  • Total Implusiviy
  • Total Correct Answers
  • Sustained Attention-Time

Graph 1

Graph 2


Instructions to the examinee (In Hebrew)

הוראות לנבחן במבחן התפקוד המתמשך בחשבון (מתמ”ח)

המבחן מורכב מבעיות פשוטות בחשבון של חיבור, חיסור, כפל וחילוק כאשר הפיתרון לא יותר גדול מ- 9.  חשוב לציין שזה לא מבחן בחשבון מכיוון שהבעיות הן קלות. הבעיות מופיעות על המסך בזו אחר זו, כשבמרכז המסך מופיעה הבעיה וגם הפתרון שלה, לדוגמה: 2 = 1 + 1. דרך ההיבחנות היא שכאשר הפתרון הוא נכון (כמו בדוגמה כאן) עליך ללחוץ במהירות על הספרה 1. במידה והפתרון אינו נכון כמו בדוגמה הבאה: 4 = 6 – 9, עליך ללחוץ במהירות על הספרה 2. במידה ואת/ה יכול/ה, השתמש/י במקשי המספרים בצד ימין של לוח המקשים (The numeric keypad).

במקרה של טעות אין אפשרות לחזור ולתקן את הטעות, מכיוון שהמחשב מעביר אותך מיד לבעיה הבאה. לא צריך להילחץ מטעות, אף אחד לא עושה את זה מושלם. במקרה של לחיצה על מקש אחר חוץ מ-1 או 2 תופיע על המסך כתובת באנגלית שאומרת שהמחשב לא מקבל תשובה זו. כאן יהיה עליך שוב ללחוץ על מקש 1 או 2 כדי לחזור למסך הבעיות ואז לענות על הבעיה הקודמת שעדיין לא קיבלה תשובה.

מאחר ויש רק 10 ספרות שבהן משתמש המבחן (מ-0 ועד 9), מגוון הבעיות הוא מצומצם. לכן חלק מהבעיות תופענה יותר מפעם אחת. בכל  מקרה עליך להתייחס לכל הבעיות אותו הדבר, גם אם הן חוזרות, ללחוץ על 1 במקרה והפתרון לבעיה נכון וללחוץ על 2 במקרה והפתרון לבעיה לא נכון.

המבחן ארוך ומכיל הרבה בעיות, לרוב האנשים לוקח יותר מעשר דקות לסיים את המבחן. השתדל/י לעשות כמיטב יכולתך, בגישה רצינית, ללא ניחושים ועם ריכוז תקין. עם סיום ביצוע המבחן יופיעו התוצאות הגולמיות של הביצוע שלך בתחתית הדף. כדי לקבל תוצאות עם ניתוח של התוצאות בהשוואה לקבוצת הגיל שלך (לגילאי 12 ועד 90) יהיה עליך לשלם קודם בחלון הצהוב בו כתוב (Pay Now) המופיע בתוכנה מעל הפרטים האישיים שלך, התשלום הוא בכרטיס אשראי או על ידי פייפל (PayPal). מחיר כל בדיקה הוא 10 דולרים.

אם כך יש לך שתי מטרות באבחון זה:

  1. להשיב נכון לבעיה המוצגת על המסך, עד כמה שאפשר. כאשר הפתרון נכון, ללחוץ על המקש 1, לבעיה שהפתרון בה אינו נכון, ללחוץ על המקש 2.
  2. להגיב כמה שיותר מהר בלחיצה על המקש המתאים, 1 או 2. המחשב מודד את מהירות התגובה באלפיות השנייה. תגובת ניחוש מהירה ללא בדיקת הבעיה פוגעת באיכות התשובות ועליך להשתדל להימנע מתגובות כאלה.
-->